Najlepsze Blogi

sobota, 22 października 2011

Uroczyste wyrzeczenie się błędów przez Galileusza.

„Jest prawdą, że ty, Galileo, syn zmarłego Vincenzio Galilei i Florentyny, mającej obecnie lat siedemdziesiąt, zostałeś oskarżony w tym Świętym Officium w 1615 roku:…


Wyrok Trybunału Najwyższej Inwkizycji przeciw Galileo Galilei wydany 22 dnia czerwca roku 163

„Jest prawdą, że ty, Galileo, syn zmarłego Vincenzio Galilei i Florentyny, mającej obecnie lat siedemdziesiąt, zostałeś oskarżony w tym Świętym Officium w 1615 roku: Że uznajesz za prawdziwą fałszywą doktrynę głoszoną przez człowieka, iż Słońce stanowi centrum wszechświata i jest nieruchome, i że Ziemia porusza się i ma także ruch dzienny; że w tej samej sprawie prowadziłeś korespondencję z pewnymi matematykami niemieckimi; że spowodowałeś wydrukowanie pewnych listów zatytułowanych „Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari” („O plamach na Słońcu...”), w których dowodziłeś, iż rzeczona doktryna jest prawdziwa (...). Ten Święty Trybunał pragnąc zapobiec zamieszaniu i szkodom, które stąd wynikły i które stale rosły z uszczerbkiem dla wiary Świętej, z polecenia naszego Pana (Papieża) i najdostojniejszych Panów Kardynałów tej najwyższej i powszechnej Inkwizycji, te dwa twierdzenia o nieruchomości Słońca i ruchu Ziemi osądził przez kwalifikowanych teologów jak następuje: Że Słońce jest środkiem wszechświata i nie porusza się ze swego miejsca jest twierdzeniem absurdalnym, fałszywym filozoficznie i formalnie heretyckim, będącym w wyraźnej sprzeczności z Pismem Świętym; że Ziemia nie jest środkiem wszechświata ani że nie jest nieruchoma, lecz się porusza, nawet ruchem dziennym, podobnie jest twierdzeniem absurdalnym i fałszywym filozoficznie - uważanym w teologii za szkodliwy błąd w wierze. My stwierdzamy, orzekamy, wyrokujemy i ogłaszamy, że ty rzeczony Galileo, w wyniku spraw dowiedzionych w trakcie tego procesu i wyznanych przez ciebie jak wyżej, stałeś się silnie podejrzany o herezję przez to Święte Officium, to jest o uznawanie i wyznawanie doktryny, która jest fałszywa i sprzeczna z Pismem Świętym, z rozumem: że Słońce jest środkiem wszechświata i że nie porusza się ono ze wschodu na zachód, i że Ziemia porusza się i nie jest środkiem wszechświata, i że pogląd ten można uznawać i bronić go jako prawdopodobny, po określeniu go i ogłoszeniu za sprzeczny z Pismem Świętym; i w następstwie naraziłeś się na wszelkie nagany i kary przewidziane w Świętych Kanonach i innych Dekretach, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, przeciw takim winowajcom wydanych i ogłoszonych”. 

Uroczyste wyrzeczenie się błędów przez Galileusza.

„Ja, Galileo Galilei, (...) po otrzymaniu napomnienia od tego Świętego Officium, aby wyrzec się całkowicie fałszywej doktryny, że Słońce jest środkiem wszechświata i jest nieruchome, i że Ziemia nie jest środkiem tegoż, i że się porusza, i aby nie wyznawać ani bronić, ani nauczać w żaden sposób, ani ustnie ani też pisemnie rzeczonej fałszywej doktryny; i po otrzymaniu orzeczenia, iż rzeczona doktryna jest sprzeczna z Pismem Świętym, napisałem i spowodowałem wydrukowanie książki, w której omawiam rzeczoną, już potępioną doktrynę i wysuwam na jej rzecz argumenty o dużej sile (...). Ze szczerym sercem i nieudawaną wiarą wyrzekam się, przeklinam i nienawidzę rzeczonych błędów i herezji, i w ogóle wszystkich błędów i sekt przeciwstawiających się Świętemu Kościołowi Katolickiemu. I przysięgam, że w przyszłości nie wypowiem ani nie stwierdzę, w mowie ani w piśmie, takich rzeczy, które mogą narazić mnie na podobne podejrzenie (...)”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz